VSTUPNÉ ODBORNÉ VYŠETRENIE LEKÁROM FBLR

V našom zariadení je na prvom mieste Váš aktuálny zdravotný stav a jeho napredovanie k lepšiemu. Preto vždy každý pacient u nás najskôr absolvuje odborné lekárske vyšetrenie, kde lekár špecialista určí diagnózu a navrhne liečebný proces s ohľadom na váš zdravotný stav a možnosti nášho zariadenia, s využitím najmoderjneších prístrojov, a súčasne aj cvičeniami pod dohľadom kvalifikovaných fyzioterapeutov.