INFÚZNA LIEČBA

Analgetická infúzia 30 minút 10 € / 1 aplikácia
Analgetická infúzia Neodolpasee 90 minút 25 € / 1 aplikácia
Infúzny roztok Vitamín C 7,5gr 20 minút 25 € / 1 aplikácia
Injekcia Vitamín C 1gr 5€ / 1 aplikácia