At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Liečebná telesná výchova - BonumSalutem - rehabilitácie

LIEČEBNÁ TELESNÁ VÝCHOVA

tvorí najdôležitejšiu súčasť komplexnej rehabilitačnej liečby. Ide o cielené cvičenie zamerané na zväčšenie svalovej sily, rozsahu pohybu, zlepšenie koordinácie a celkovej kondície pacientov s traumatologickými a degeneratívnymi ochoreniami. Ďalej ponúka tipy cvičebných postupov, ktoré cielene riešia konkrétne pohybové problémy pacienta pod vedením skúsených fyzioterapeutov.

Do LTV patrí postizometrická relaxácia, ktorá uvoľňuje svalstvo a zväčšuje rozsah pohybu v danom kĺbe, rotačné cvičenia zamerané na jednotlivé segmenty chrbtice, mäkké techniky, ktoré ovplvňujú reflexné zmeny kože, podkožia a svalov.

SM systém je metóda založená na aktívnom cvičení s lankom. Cieľom cvičenia je liečiť a regenerovať medzistavcové platničky celej chrbtice. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná. Zároveň vytiahneme skrátené svaly, posilníme oslabené svaly, zlepšíme držanie tela a pohybový stereotyp chôdze.

Využíva sa pri skolióze, nesprávnom držaní tela a bolestiach chrbta.