PLYNOVÉ INJEKCIE

Aplikácia plynových injekcií špeciálnym prístrojom INCO2 je veľmi účinná reflexná terapia bolestivých stavov a funkčných porúch pohybovej sústavy. Medicinálny oxid uhličitý sa aplikuje do podkožného tkaniva, rýchlo sa vstrebáva, vytvára mierny tlak, ktorý sa pri terapii mení na príjemný pocit prehrievania.
Princíp spočíva v aplikácii medicinálneho oxidu uhličitého – CO2 do podkožného tkaniva malou ihlou. Metóda nevyžaduje anestézu – umŕtvenie ložiska. Ošetrenie je bezpečné a netoxické, pretože CO2 je prirodzene tvorený bunkami v tele každý deň nášho života. Je to vedľajší produkt metabolizmu, je prepravovaný krvou a vydychovaný pľúcami.
Indikácie:
 • bolesti chrbtice, kĺbov
 • poruchy prekrvenia končatín
 • bolesti hlavy a šije
 • ochorenia srdca
 • ischemická choroba
 • angina pektoris
účinky:
 • úľava od bolesti
 • zlepšenie výživy tkanív
 • zníženie svalového napätia
 • zlepšenie prekrvenia
 • protizápalový účinok
 • podpora regenerácie tkanív
Aplikácia sa vykonáva pomocou podkožných injekcií. Odporúčaná frekvencia je buď denne alebo 2 až 3 krát do týždňa, maximálne však 10 aplikácií. Neskôr býva liečba doplnená aplikáciami v rozmedzí 2 až 3 týždňov, s opakovaním o 4 až 6 mesiacov. Podľa štatistických údajov zaznamenalo až 80 % pacientov po podaní injekcií výrazné zlepšenie.
Objednávať sa je možné telefonicky na čísle 0911 796 487, prípadne osobne v našom rehabilitačnom zariadení. Tento výkon nie je hradený z prostriedkov verejného zdravotníctva. Cena za jednu aplikáciu je 4 €.