At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Mgr. Alžbeta Dutková - BonumSalutem - rehabilitácie

Mgr. Alžbeta Dutková

Vzdelanie
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, študijný program: fyzioterapia v športe a telovýchove, špecializačné štúdium
Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici, študijný program: fyzioterapia, magisterský stupeň
Slovenská zdravotnícka univerzita so sídlom v Banskej Bystrici, študijný program: fyzioterapia, bakalársky stupeň

Odborná prax počas štúdia
Ústredná Vojenská nemocnica SNP, Ružomberok
Národné rehabilitačné centrum Kováčová,
Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Kurzy:
Dornova metóda a Breussová masáž
Fyzioterapia po športových úrazoch
Cielené využitie floss bandu v praxi
ComplexCore (level I, II a III)
Propriofoot
Bosu core
Spinal touch
Spirální stabilizace páteře (A,B)
Kinesiotaping
Masáž lávovými kameňmi