At bagon.is you can Buy webshells, phpmailer, Combo list
Bc. Paulína Grenčíková - BonumSalutem - rehabilitácie

Bc. Paulína Grenčíková

Vzdelanie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, študijný program: fyzioterapia, bakalársky stupeň

Odborná prax počas štúdia
Fakultná nemocnica Trenčín
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok- fakultná nemocnica
SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia MUDr. Miroslav Malay, PhD., Trenčín
Kúpele Trenčianske Teplice

Kurzy:
Guasha
Bankovanie
Spirální stabilizace páteře (A,B)
Kinesiotaping