Hlboký stabilizačný systém (HSS)

Väčšina klientov nás navštívi už s bolesťami chrbtice alebo nejakým konkrétnym problémom,  ktorý ich obmedzuje. Netreba zabúdať, že práve prevencia je vždy jednoduchšia a bezbolestnejšia cesta ako už samotná liečba. Spoznajte svoje telo, počúvajte ho a starajte sa oň.

Hlavným pilierom je správne dýchanie a silný Core. Práve naň sa v dnešnej dobe čoraz častejšie apeluje a v rámci fyzioterapie tento pojem vyzdvihuje.  HSS  alebo Core (z angličtiny „jadro“) tvorí základ nášho tela.  Je veľmi dôležitý a treba sa zamerať na jeho správnu funkciu a posilnenie.  Chybou býva, že populácia sa zameriava len na priamy brušný sval a hlboké svaly – svaly jadra sa vylučujú a tým pádom vzniká svalová nerovnováha.  Čím väčšia je svalová nerovnováha, tým väčšie problémy časom vznikajú – či už funkčné, alebo štrukturálne. Stabilita hlboko uložených svalov je nepriamo úmerná preťaženiu vonkajších svalov. Znamená to, že pokiaľ cvičíme iba vonkajšie svaly , tak vnútorné svaly ochabujú. Ale naopak to nefunguje, pretože na zapojenie svalov „HSS systému“ je potrebné optimálne nastavenie vonkajších svalov.

Čo tvorí HSS ?

Súčasťou hlbokého stabilizačného systému sú tieto svaly:

– bránica (hlavný dýchací sval)

– priečny brušný sval

– vnútorné šikmé brušné svaly

– svaly panvového dna

– hlboké svalstvo chrbtice

Funguje ako stabilizačné miesto, z ktorého vychádza následný pohyb. Vzájomnou aktivitou týchto svalov vzniká pevný stabilný trup – tzv. pevný stred, je schopný odolávať pomerne veľkým záťažiam. Svaly HSS predstavujú svalovú súhru, ktorá zabezpečuje stabilizáciu chrbtice počas každého jedného pohybu tela. HSS plní významnú úlohu v ochrane chrbtice proti pôsobiacim silám, záťaži a náporom na štruktúry chrbtice. Jeho poškodenie prispieva ku vzniku vertebrogénnych a iných funkčných ťažkostí. Pokiaľ nie je tento základný hlboký svalový systém v dobrom stave, prácu zaň preberajú povrchové svaly. Pre kvalitnú prácu horných a dolných končatín je potrebné, aby sa svaly končatín mali o čo oprieť. Pokiaľ trup – čiže pevný stred tela, nie je stabilný, nemôže spĺňať funkciu kvalitnej opory.

Cvičenie

Na našej klinike využívame rôzne druhy cvičenia na aktiváciu a spevnenie hlbokých svalov trupu. Cvičením posilníme svaly, aby nám chránili chrbticu a zastabilizujeme kĺby horných a dolných končatín. Pri každom cvičení musíme dbať na správne postavenie jednotlivých segmentov tela  a ich pohybov v súčinnosti s vhodným dýchaním. Pri každom cvičení postupujeme metodicky, a to od najľahšej polohy v ľahu na chrbte až k najťažšej polohe v stoji. Následne je to stoj bez zrakovej kontroly a cvičenie s použitím balančných pomôcok (fitlopta, bosu, atď.).

Pri cvičení Core systému využívame ACT (Akrálnu koaktivačnú terapiu). Táto terapia je zameraná na stabilizáciu a posilnenie hĺbkového svalstva na trupe a končatinách. Svalová aktivácia napriamuje a stabilizuje chrbticu.

Flowin, ktorý pomáha zlepšovať silu, mobilitu,  vytrvalosť,  stabilitu, rovnováhu a koordináciu. Napomáha zvýšiť výkonnosť, zlepšiť držanie tela a znížiť riziko poranenia.

Rada pre Vás

Ak ste doteraz nevenovali pozornosť Vášmu HSS, odporúčame Vám aby ste sa naň zamerali, posilnili ho a jeho cvičením spevnili svoje jadro ! Radi Vám pomôžeme a nasmerujeme na tejto ceste.