REHABILITÁCIA

Rehabilitácia – fyzioterapia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Fyzioterapiu považujeme za liečbu, ktorá smeruje k obnove, udržaniu a podporeniu maximálnej funkčnej zdatnosti ľudského organizmu. Rehabilitácia môže byť prínosná aj k spomaleniu progresie u degeneračných ochorení a u vrodených ochorení.

HLAVNÉ REHABILITAČNÉ A FYZIKÁLNE METODIKY

  • Kinezioterapeutické metódy, medzi ktoré zaraďujeme mäkké a mobilizačné techniky, postizometrické relaxácie, recipročná inhibícia, facilitačno – inhibičné techniky a pod.
  • Metodiky a programy, ktoré ovplyvňujú riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako sú napr. proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia, senzomotorická stimulácia, koncept manželov Bobathových, Vojtova metodika, Bruggrov a pod.
  • Prostriedky reflexnej terapie ako reflexná masáž, lymfodrenáž a trakčné techniky.
  • Vztlakové, tlakové a termické sily hydrokinezioterapie.
  • Fototerapia
  • Elektroterapia a magnetoterapia
  • Laseroterapia
  • Účinky peloidov, klimatických podmienok, prírodných liečivých vôd, solí a plynov.
  • Ergodiagnostika a ergoterapia.
V rámci prevencie rehabilitácia identifikuje riziká a snaží sa predísť zhoršovaniu motoriky a celkového motorického vývoja, sekundárnych poškodení najmä pohybového, ale aj respiračného, kardiovaskulárneho, gastrointestinálneho systému a pod. Najčastejšie sú aplikované metódy vývojovej kinezioterapie a upravuje životosprávu. Medzi preventívne rehabilitačné postupy patrí napr. Škola chrbta vyučovaná u detí a adolescentov za účelom prevencie bolesti chrbta a edukácie správnej postúry.