Rehabilitácia - rehabilitačné centrum Bonum Salutem

REHABILITÁCIA

Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý zahŕňa všetky metódy, snažiace sa o znovuzaradenie (obnovenie, oživenie, regeneráciu) pôvodného stavu pacienta pomocou rôznych metód a techník. Komplexná rehabilitácia je vzájomne previazaný, koordinovaný a cielený proces. Účelom rehabilitácie je čo najviac minimalizovať priame i nepriame dôsledky trvalého dlhodobého postihnutia jedinca.

REHABILITÁCIU MÔŽEME ROZDELIŤ NA:

  • liečebná rehabilitácia
  • sociálna rehabilitácia
  • pedagogická rehabilitácia
  • pracovná rehabilitácia
Liečebná rehabilitácia je súbor včasných diagnostických, organizačných a terapeutických postupov, ktoré smerujú k funkčnej zdatnosti a vytvoreniu podmienok k jej dosiahnutiu.
Sociálna rehabilitácia je proces, kedy osoba s trvalým alebo dlhodobým zdravotným postihnutím podstupuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu sebestačnosti a samostatnosti s ohľadom na zdravotné postihnutie.
Pedagogická rehabilitácia je zhrnutie špecifických pedagogických činností, ktoré sú zamerané na rozvoj osobnosti a podporu vzdelávania detí, ako aj ľudí so zdravotným postihnutím.
Pracovná rehabilitácia umožňuje nácvik pracovných zručností a návykov, ktoré sú potrebné na získanie vhodného pracovného miesta, či udržanie si pôvodného zamestnania u klientov so zdravotným postihnutím.
Menu

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE BONUM SALUTEM!

Vážení návštevníci, Bonum Salutem pre Vás poskytuje antigénové testovanie na rôznych miestach Slovenska. Uvedené telefónne čísla NESLÚŽIA na objednávanie vyšetrenia. Pre objednanie Vás prosíme využiť systém korona.gov.sk.

MOM Bratislava
+421 911 717 818

MOM Ružomberok
+421 910 901 392
Podhora 47/1, Ružomberok (mapa)

MOM Liptovský Mikuláš
+421 911 856 064
Demänovská cesta 296, Liptovský Mikuláš (mapa)

MOM Dolný Kubín
+421 918 926 805
Hviezdoslavovo nám. 1685/21, Dolný Kubín (mapa)

MOM Zvolen
+421 455 322 374
Neresnická 1796/13, Zvolen (Hotel Tenis) (mapa)

Laser Therapy, k.s.
Hviezdoslavova 237/28, Zvolen (mapa)
Milan Kurčík - +421 915 951 915