Fyzioterapia Ružomberok - rehabilitačné centrum Bonum Salutem

FYZIOTERAPIA RUŽOMBEROK

Fyzioterapia sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému. Fyzioterapiu považujeme za liečbu, ktorá smeruje k obnove, udržaniu a podporeniu maximálnej funkčnej zdatnosti ľudského organizmu. Fyzioterapia môže byť prínosná aj k spomaleniu progresie u degeneračných ochorení a u vrodených ochorení. Veľkou súčasťou fyzioterapie je diagnostika funkčných porúch a pohybového potenciálu ľudského tela, ako aj komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti aj v rámci prevencie na udržanie prinavrátených schopností.

HLAVNÉ REHABILITAČNÉ A FYZIKÁLNE METODIKY

  • Kinezioterapeutické metódy, medzi ktoré zaraďujeme mäkké a mobilizačné techniky, postizometrické relaxácie, recipročná inhibícia, facilitačno – inhibičné techniky a pod.
  • Metodiky a programy, ktoré ovplyvňujú riadiace mechanizmy pohybu na všetkých úrovniach, ako sú napr. proprioreceptívna neuromuskulárna facilitácia, senzomotorická stimulácia, koncept manželov Bobathových, Vojtova metodika, Bruggrov a pod.
  • Prostriedky reflexnej terapie ako reflexná masáž, lymfodrenáž a trakčné techniky.
  • Vztlakové, tlakové a termické sily hydrokinezioterapie.
  • Fototerapia
  • Laseroterapia
  • Elektroterapia a magnetoterapia
  • Účinky peloidov, klimatických podmienok, prírodných liečivých vôd, solí a plynov.
  • Ergodiagnostika a ergoterapia.
V oblasti diagnostiky porúch a zhodnotenia funkčného stavu fyzioterapia využíva komplex špecifických meraní, testov a vyšetrení na určenie, kvantifikáciu a objektivizáciu odchýlky od normy. Využíva fyzikálne merania na stanovenie rozsahu pohybu v kĺboch, stupňa svalovej sily jednotlivých svalov, metodiky posudzovania lokomočného systému a pod. V neposlednom rade sa zameriava na diagnostiku pohybových vzorov posturálneho a lokomočného systému , ktoré vedú k stanoveniu komplexného fyzioterapeutického postupu a ergonomickému poradenstvu.
Fyzioterapia sa zaoberá aj edukáciou. Či sa jedná o osobu, ktorá daným ochorením trpí alebo aj o jeho rodinných príslušníkov, ktorí často potrebujú informovať ako postupovať v domácom prostredí. Fyzioterapeut edukuje aj v oblasti ,,zdravého životného štýlu“ a venuje sa od vrcholových športovcov až po pacientov na lôžku.
Menu

ANTIGÉNOVÉ TESTOVANIE BONUM SALUTEM!

Vážení návštevníci, Bonum Salutem pre Vás poskytuje antigénové testovanie na rôznych miestach Slovenska. Uvedené telefónne čísla NESLÚŽIA na objednávanie vyšetrenia. Pre objednanie Vás prosíme využiť systém korona.gov.sk.

MOM Bratislava
+421 911 717 818

MOM Ružomberok
+421 910 901 392
Podhora 47/1, Ružomberok (mapa)

MOM Liptovský Mikuláš
+421 911 856 064
Demänovská cesta 296, Liptovský Mikuláš (mapa)

MOM Dolný Kubín
+421 918 926 805
Hviezdoslavovo nám. 1685/21, Dolný Kubín (mapa)

MOM Zvolen
+421 455 322 374
Neresnická 1796/13, Zvolen (Hotel Tenis) (mapa)

Laser Therapy, k.s.
Hviezdoslavova 237/28, Zvolen (mapa)
Milan Kurčík - +421 915 951 915